Hà Nội: Giải quyết hàng trăm đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử

Theo báo cáo này, Tiểu ban Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử (thuộc Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội) đã tiếp 181 lượt công dân, tiếp nhận 166 đơn, trong đó có 158 đơn liên quan đến công tác bầu cử (gồm 50 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Bầu cử TP, 36 đơn thuộc thẩm quyền của ủy ban bầu cử cấp huyện và 72 đơn thuộc thẩm quyền của ủy ban bầu cử cấp xã).

Ngoài ra, ủy ban bầu cử cấp huyện, xã cũng đã tiếp 372 lượt công dân, tiếp nhận 315 đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử (gồm 76 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban bầu cử cấp huyện và 239 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban bầu cử cấp xã). "Các đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị có liên quan tới công tác bầu cử đã được phân loại, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật" - báo cáo nhấn mạnh.

Người dân đi bầu cử tại Hà Nội vào ngày 22-5. Ảnh: Trọng Phú

Tất cả khiếu nại, tố cáo, kiến nghị này đều diễn ra trước khi kết quả bầu cử của TP Hà Nội được công bố.

Theo ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, Ủy viên Thường trực của Ủy ban Bầu cử Hà Nội: Từ thời điểm công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử ĐB HĐND TP (ngày 26-5-2016) đến nay, Ủy ban Bầu cử TP không nhận được thêm đơn khiếu nại nào về kết quả bầu cử.

Kết thúc việc bỏ phiếu bầu cử, toàn TP có hơn 5,16 triệu cử tri đi bầu cử, đạt tỉ lệ 98,98%, trong đó có 2.149/4.876 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đi bầu đạt tỉ lệ 100%, không có khu vực bỏ phiếu nào tỉ lệ cử tri đi bầu dưới 50%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm