Hà Nội: Giới thiệu 59 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 8-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, nhấn mạnh các bước giới thiệu, ứng cử ĐBQH khóa XV cần dân chủ, đúng luật, đúng thời gian quy định, đảm bảo sự bình đẳng của tất cả ứng cử viên.

Các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của Trung ương và TP, không để xảy ra sai sót dù nhỏ nhất, đảm bảo tính thực tiễn cao.

Tại hội nghị, các ĐB được thông báo việc điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng ĐBQH khóa XV và kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử.

Theo đó, số lượng ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 của TP Hà Nội được phân bổ là 29 ĐB và dự kiến sẽ có 59 người được giới thiệu tham gia ứng cử.

Trong 29 ĐB được phân bổ có 14 ĐB do Trung ương giới thiệu và 15 ĐB do TP giới thiệu. Dự kiến số đơn vị bầu cử là 10 đơn vị.

Về cơ cấu số lượng, thành phần người giới thiệu ứng cử sẽ đảm bảo hợp lý, đại diện cho các tầng lớp nhân dân và lãnh đạo chủ chốt của TP; ĐB chuyên trách... Đồng thời, đảm bảo sự hợp lý về cơ cấu như: Số lượng người là phụ nữ, ĐB tôn giáo, người ngoài đảng, ĐB trẻ tuổi, ĐB tái cử và ĐB tự ứng cử….

Trước đó, ngày 2-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, số lượng ĐB HĐND TP Hà Nội khóa XVI là 95 người và dự kiến sẽ có 190 người được giới thiệu tham gia ứng cử.

Các ĐB cũng được hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND, các quy định hiện hành về quy trình hiệp thương, làm hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử... Trong đó, các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử ĐB HĐND trong khoảng thời gian từ ngày 24-2 đến 11-3.

Hồ sơ của người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND TP Hà Nội được thực hiện theo mẫu quy định và chậm nhất đến 17 giờ ngày 14-3, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm