Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Hà Nội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra

Sáng 12-10, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự, phát biểu chỉ đạo đại hội.

Chuyển biến rõ rệt nhưng còn hạn chế

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá: Thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội XVII của Hà Nội đã được chuẩn bị công phu, bài bản, nghiêm túc và trách nhiệm, theo đúng tinh thần Chỉ thị 35, kết luận của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ XVI đề ra với bốn chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có ba chỉ tiêu hoàn thành trước hai năm.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đánh giá những kết quả đạt được của đảng bộ thủ đô trong nhiệm kỳ qua là to lớn và quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các lĩnh vực đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh những tiến bộ và thành tích đã đạt được, theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Đảng bộ TP Hà Nội vẫn còn không ít những hạn chế, khuyết điểm tồn tại. Đó là dù kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá nhưng nhìn chung chưa tạo được các đột phá lớn, chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của thủ đô. Năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực chưa cao, hiệu quả quản trị hành chính công còn ở vị trí thấp so với cả nước… Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường có một số mặt còn hạn chế, lúng túng, bị động, chưa theo kịp thực tiễn, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Tình trạng tội phạm, an ninh trật tự trong xã hội trên địa bàn TP Hà Nội còn diễn biến phức tạp. Một số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất đai chưa được kiên quyết xử lý kịp thời gây bức xúc dư luận.

“Thậm chí còn để xảy ra một số vụ việc phức tạp kéo dài, trở thành điểm nóng về an ninh nông thôn, gây hậu quả nghiêm trọng. Cái này làm xấu hình ảnh thủ đô, rất đáng tiếc” - Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đánh giá về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng ở thủ đô còn thấp. Tính chiến đấu, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở một số cơ sở còn hạn chế, thậm chí hơi hình thức, nặng nề hiếu hỷ.

Hà Nội hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra ảnh 1
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội vào sáng 12-10. Ảnh: TP

Tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý Hà Nội phải xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội; phát triển Hà Nội nhanh, bền vững hơn, không bằng lòng với những gì đã có.

Cùng với đó là nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; thực hiện hiệu quả thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn. Đồng thời làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu...

7,39% là ước tăng của tổng sản phẩm trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2016-2020. Bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, gấp 1,8 lần bình quân của cả nước; Hà Nội đã đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách và 8,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước…. 

Đảng bộ Hà Nội cần đặc biệt chú trọng tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hà Nội cần kết hợp giữa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật với xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thường xuyên giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên…

Vị trí đặc biệt quan trọng nên cần nhìn xa

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Hà Nội tự hào là một “thủ đô của lương tri và phẩm giá con người”; là “thành phố vì hòa bình” và nay Hà Nội là “thành phố sáng tạo”.

“Hà Nội có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, có nhiều lợi thế, tiềm năng mà không nơi nào có được. Do đó, Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn không chỉ là một vài năm hay vài nhiệm kỳ trước mắt, mà phải nhìn có tầm nhìn xa hơn thế nữa, với những cách làm, bước đi phù hợp cho mỗi giai đoạn cụ thể và phù hợp với tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong giai đoạn tới” - Chủ tịch nước nói.