Hà Nội sẽ có chính sách đặc thù cải tạo chung cư cũ

Tổ chuyên gia có nhiệm vụ nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của TP; hoàn thiện đề án về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố do Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo TP lấy ý kiến của HĐND, báo cáo Thành ủy thông qua để trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận để triển khai.

Tổ chuyên gia gồm một tổ trưởng, ba tổ phó và 14 thành viên. Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội Lê Văn Dục được giao là tổ trưởng. Đồng thời, TP còn thành lập tổ công tác giúp việc tổ chuyên gia.

Để cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng sống cho người dân, đồng thời làm mới bộ mặt đô thị, từ nhiều năm nay TP Hà Nội đã chú trọng công tác cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, xuống cấp. Tuy nhiên, việc thực hiện vấp phải nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với chủ sở hữu các căn hộ. Sau hơn 10 năm triển khai, mới có 14 tòa chung cư cũ trên tổng số 1.579 chung cư cũ ở Hà Nội hoàn thành việc cải tạo, xây mới.