Hà Nội sẽ thành lập các đội quản lý trật tự xây dựng đô thị

Theo đó từ ngày 10-8, các Đội QLTTXDĐT sẽ được thành lập và thuộc quyền quản lý của UBND các quận, huyện, thị.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian thực hiện thí điểm thành lập Đội QLTTXDĐT kéo dài hai năm kể từ ngày 10-8-2018. Đội trưởng, đội phó Đội QLTTXDĐT sẽ do chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã bổ nhiệm. Đội trưởng chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện và pháp luật về toàn bộ hoạt động của đội. Đội phó thực hiện nhiệm vụ do đội trưởng phân công.

 Đội có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực thi các quy định trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị; phát hiện, lập hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo quy định của pháp luật. Từ đó, đề xuất chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo thẩm quyền; được yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và các tài liệu liên quan khác phục vụ cho công tác kiểm tra; yêu cầu các chủ đầu tư xuất trình giấy tờ phép xây dựng, các tài liệu liên quan đến việc xây dựng công trình.

Đặc biệt, Đội QLTTXDĐT cũng có trách nhiệm thông báo, kiến nghị và gửi tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra, viện kiểm sát xem xét, khởi tố đối với người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý.

Quyết định cũng nêu rõ, đội quản lý trật tự xây dựng đô thị gồm đội trưởng, không quá hai phó đội trưởng và các công chức.