Hạn chế phương tiện giao thông trên kênh Tàu Hũ - Lò Gốm

Theo Sở GTVT, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường đang thực hiện thi công khoan khảo sát địa chất công trình tại một số trạm quan chắc môi trường. Do đó, Sở GTVT thông báo hạn chế phương tiện giao thông thủy như sau: 

Trên tuyến kênh Tàu Hũ - Lò Gốm (cách cầu chữ Y khoảng 100 m về phía hạ lưu): Trong thời gian bốn ngày từ 6-8 đến 10-8 có bố trí hai phao ký hiệu cách thượng lưu và hạ lưu công trình 50 m.

Trên tuyến kênh Lò Gốm - Ông Buông (khu vực công viên Phú Lâm): Trong thời gian từ 6-8 đến 10-8 có bố trí hai phao ký hiệu cách thượng lưu và hạ lưu công trình 50 m.

Trên tuyến kênh Đôi (cách bến khách ngang sông Hội Đồng khoảng 170 m về phía thượng lưu) đã bố trí hai phao cách thượng lưu và hạ lưu 50 m (phao cách đỉnh mép kè hiện hữu 20 m).

Trên thuyền sông Chợ Đệm - Bến Lức (cách cầu Bình Điền khoảng 100 m về phía thượng lưu cũng găn hai phao cách thượng lưu và hạ lưu công trình 50m (phao cách đỉnh mép kè hiện hữu 30m).