Hàng loạt cầu, đường sắp hoàn thành

Chiều 2-2, ông Lê Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM, nhấn mạnh khi đề cập đến nhiệm vụ của ngành trong năm 2015.

Lãnh đạo Sở GTVT cũng cho biết nhiều dự án cấp nước (xây Nhà máy nước Thủ Đức 3, Nhà máy nước Tân Hiệp 2) và thoát nước (cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm, cải tạo hệ thống thoát nước trên quốc lộ 1, từ Nguyễn Văn Quá đến Lê Thị Riêng, cống thoát nước đường Kinh Dương Vương…) cũng được tập trung thi công để đưa vào khai thác trong năm 2015. Ngoài ra, Sở GTVT cũng tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các đoạn đường thuộc tuyến vành đai 2, cầu đường Bình Tiên, xây hầm chui tại nút An Sương…

M.PHONG