Hậu Giang chi 11 tỉ chỉnh lý 2.000 m tài liệu

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa ký Quyết định ban hành Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2.

Thống kê từ cơ quan chức năng, tài liệu lưu trữ tồn đọng trong Đề án giai đoạn 2 hiện đang bảo quản tại 140 cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh với số lượng hơn 5.000 m tài liệu.

Trong hai năm 2021-2022, Hậu Giang sẽ ưu tiên chỉnh lý tài liệu thuộc 37 phông lưu trữ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sự hợp nhất, giải thể và các cơ quan, đơn vị, tổ chức chuẩn bị nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Tổng số lượng tài liệu chỉnh lý gần 1.400 m với tổng kinh phí thực hiện khoảng 11 tỉ đồng.

Năm 2011, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã xây dựng Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng cấp tỉnh từ năm 2004 đến 2009. Qua đó, thực hiện chỉnh lý tài liệu tại 24 cơ quan, đơn vị, tổ chức với gần 2.000 m tài liệu. Từ đó, góp phần sắp xếp một khối lượng tài liệu gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, giúp cho việc nghiên cứu, tra tìm, tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ cho công tác nghiên cứu của cơ quan, đơn vị và xã hội đạt hiệu quả cao nhất, tạo thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn đọng rất nhiều tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa được thống kê, bảo quản, chỉnh lý, sắp xếp. Qua khảo sát, số tài liệu lưu trữ tồn đọng tại các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương hơn 5.000 m, trong đó, đa số là tài liệu hành chính từ năm 2010 đến năm 2015 và một phần tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ từ năm 2009 trở về trước.