HĐND Bà Rịa- Vũng Tàu miễn nhiệm nhiều người

Ngày 29-10, HĐND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp 18 thông qua nhiều Nghị quyết về đất đai, quy hoạch sử dụng đất, đầu tư công xây dựng các dự án an sinh xã hội, giáo dục...

Ngoài ra, kỳ họp thông qua các nghị quyết về miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh đại biểu HĐND:

Nghị quyết về miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Lĩnh, do ông này được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về miễn nhiệm phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tuấn Quốc, nghỉ hưu theo quy định.

Nghị quyết về miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đối với ông Phạm Thành Chung, được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thanh Giang, nguyên giám đốc Sở GD&ĐT, nghỉ hưu theo quy định; ông Lê Ngọc Linh, nguyên giám đốc Sở TN&MT được điều động giữ chức Bí thư huyện ủy Long Điền.

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Trần Thị Ngọc Châu, giám đốc Sở GD&ĐT; ông Phan Khắc Duy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và ông Nguyễn Văn Đa, Chánh Thanh tra tỉnh. Kết quả bỏ phiếu, bà Trần Thị Ngọc Châu được 45/48 phiếu; Ông Phan Khắc Duy được 44/48; Ông Nguyễn Văn Đa được 45/48 phiếu.