Gái góa lo chuyện trào đình!

Gái góa lo chuyện trào đình!

Sáng nay ế khách, thằng Bảy xe ôm ngồi góc quán, lướt hết tờ báo này đến tờ báo khác, mặt mũi tươi tỉnh: Hay quá! Phải vậy chứ.