Hộ chiếu bị mất tìm lại được, cách nào để khôi phục giá trị?

Tháng trước, tôi làm rơi hộ chiếu phổ thông tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay khi bị mất, tôi thông báo với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thành phố và hộ chiếu đã được hủy giá trị sử dụng. Nay, có người nhận được và trả hộ chiếu cho tôi. Trong hộ chiếu có thị thực còn hiệu lực của Hàn Quốc.

Xin hỏi, tôi có thể xin khôi phục giá trị của hộ chiếu để sử dụng tiếp hay phải làm thủ tục cấp lại hộ chiếu?

Bạn đọc Hoàng Thị Linh (Phú Nhuận, TP.HCM)

Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, công dân có hộ chiếu phổ thông đã bị hủy giá trị sử dụng do bị mất ở trong nước, nếu sau đó tìm lại được thì được xem xét khôi phục giá trị sử dụng.

Điều 32 luật này quy định hộ chiếu phổ thông đã bị hủy giá trị sử dụng do bị mất ở trong nước, sau khi tìm lại được còn nguyên vẹn và có thị thực do nước ngoài cấp còn thời hạn thì được xem xét khôi phục.

Theo quy định này, nếu hộ chiếu của chị Linh đáp ứng đủ các điều kiện trên thì chị có thể yêu cầu cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh khôi phục giá trị hộ chiếu.

Về thủ tục, người đề nghị khôi phục hộ chiếu điền đầy đủ thông tin vào tờ khai kèm theo hộ chiếu và nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an hoặc tại cơ quan công an cấp tỉnh nơi thuận lợi.

Đối với hồ sơ được nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an thì thời hạn trả hộ chiếu không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

Nếu hồ sơ nộp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc công an cấp tỉnh thì thời hạn trả hộ chiếu được khôi phục giá trị là không quá năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị.

Trường hợp không đồng ý khôi phục giá trị sử dụng thì các cơ quan trên sẽ trả lời bằng văn bản và nêu lý do.