Hỏa tốc: Công chức tòa án sẽ làm việc tại nhà

Chiều 31-3, TAND Tối cao đã có Công văn số 118 triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID 19.

Theo đó, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo các tòa án phổ biến toàn thể công chức, người lao động trong phạm vi quản lý về việc thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1-4 trên phạm vi toàn quốc.

Từ 0 giờ ngày 1-4 công chức, người lao động của TAND sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà. Các tòa phân công lãnh đạo đơn vị và công chức trực tại cơ quan để xử lý các công việc cần thiết theo yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị để đảm bảo thực hiện Chỉ thị 16 không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. Việc phân công công chức trực tại cơ quan, đơn vị phải đảm bảo không để xảy ra lây nhiễm bệnh cho công chức, người lao động tại công sở.

Trụ sở TAND Tối cao.

Đồng thời, các tòa chỉ đạo rà soát các vụ án đã sắp hết thời hạn chuẩn bị xét xử hoặc quá hạn xét xử và những vụ án có liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 để có phương án giải quyết theo yêu cầu Công văn 45 và số 113 của TAND Tối cao.

Đối với những vụ án hình sự các tòa đang thụ lý có bị can, bị cáo sắp hết thời hạn tạm giam, cần rà soát để kịp thời gia hạn tạm giam nếu cần thiết nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm việc tạm giam bị can, bị cáo theo quy định pháp luật.

Đối với việc tổ chức đại hội đảng, tạm hoãn việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm