Học cao tăng nguy cơ u não

Những người này được theo dõi quá trình học tập, tình hình thu nhập, tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và nguy cơ phát triển khối u trong não.

Trong thời gian này, 5.735 nam giới và 7.101 phụ nữ xuất hiện khối u ở não. Nam giới học ĐH trong ít nhất ba năm, nguy cơ có khối u thần kinh đệm tăng thêm 19% so với nam giới chỉ dừng ở bậc phổ thông. Tỉ lệ này ở phụ nữ tới 23%, bên cạnh đó nguy cơ bị u màng não của phụ nữ học cao cũng cao hơn 16% so với phụ nữ không học cao.

So với người làm việc tay chân, đơn giản, ở nam giới làm công việc trí óc và có tính chất phức tạp nguy cơ có khối u thần kinh đệm cao hơn 20%, nguy cơ có khối u ở thần kinh thính giác cao hơn 50%. Ở phụ nữ, nguy cơ có khối u thần kinh đệm cao hơn 26%, nguy cơ u màng não cao hơn 14%.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.