Học kinh nghiệm quận 1 và 12 làm đề án đô thị thông minh

UBND TP yêu cầu việc xây dựng đề án này hoàn thành trong tháng 3-2020.

Theo đó, đề án đô thị thông minh cần được lấy ý kiến rộng rãi trong hệ thống chính trị, các chuyên gia, người dân và doanh nghiệp để phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Qua đó, tích hợp các giải pháp công nghệ phù hợp, xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ, kết nối với hệ thống chung của TP.

Đồng thời, xác định các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý cấp quận/huyện để xây dựng giải pháp, cung cấp nhiều tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Nghiên cứu việc dán thẻ ETC là bắt buộc

Nghiên cứu việc dán thẻ ETC là bắt buộc

(PLO)-  Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì nghiên cứu sửa đổi quy định theo hướng dán thẻ ETC là thủ tục bắt buộc trong quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.