Hội trại truyền thống kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Hội trại sẽ được tổ chức vào ngày 3-5 tại Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, quận 9) với số lượng 500 trại sinh là những cán bộ chuyên trách công tác thi đua khen thưởng, cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại các sở, ban ngành… trên địa bàn TP.

Hội trại sẽ tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa: Triển lãm hình ảnh chủ đề “Sáng mãi với Điện Biên Phủ”, các trò chơi, văn nghệ, thi trắc nghiệm… với các nội dung liên quan tới chiến thắng Điện Biên Phủ.

GIANG THANH