Từ khóa:

#Khen thưởng
Tìm thấy 265 kết quả
Cần chấm dứt chuyện góp tiền mới được phát phần thưởng

Cần chấm dứt chuyện góp tiền mới được phát phần thưởng

(PLO)- Là một phụ huynh đang có con cháu học ở các cấp, tôi nghĩ đã đến lúc các trường học, nhất là cấp tiểu học và thầy cô giáo chủ nhiệm cần chấm dứt việc đề nghị hay yêu cầu học sinh về xin tiền cha mẹ để nộp cho trường  làm kinh phí phát phần thưởng hay bánh kẹo, thú bông để trao cho học sinh.