Hôm nay: Hạn cuối nộp hồ sơ nhận hỗ trợ từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Để đẩy nhanh việc hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa yêu cầu BHXH các tỉnh, thành thông tin đến người sử dụng lao động về việc tiếp nhận danh sách đề nghị được hưởng hỗ trợ đối với những người đang tham gia BHTN tại một số cơ quan sau:

- Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam; hệ thống đài phát thanh, đài truyền hình ở địa phương; các tổ chức xã hội như Trung tâm giao lưu văn hóa… mà tự chủ về tài chính theo quy định của pháp luật, không được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên (tự chủ toàn bộ hoặc một phần) thì thuộc đối tượng được giảm đóng theo quy định. NLĐ đang tham gia BHTN tại các cơ quan, đơn vị này có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH tại thời điểm ngày 30-9-2021 thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ theo quy định.

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc điều khoản chuyển tiếp theo quy định tại Điều 40 Nghị định số 60/2021 của Chính phủ; các đơn vị được giao tự chủ theo đặc thù của mỗi ngành và các đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên chưa được phân loại theo Nghị định số 60/2021, chưa rõ về % tự chủ thì thực hiện như sau:

Tại thời điểm ngày 30-9-2021, các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, không được ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thì thuộc đối tượng được giảm mức đóng BHTN và người lao động đang tham gia BHTN tại các đơn vị này thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 28. Sau ngày 30-9-2021, nếu đơn vị sự nghiệp nào chuyển đổi thành đơn vị không được ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên sẽ được giảm đóng BHTN.

BHXH Việt Nam đang thực hiện chi trả tiền từ quỹ BHTN cho người lao động. Ảnh: V.LONG

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu toàn ngành phối hợp với Sở Tài chính xác định các đơn vị sự nghiệp công lập được phân loại tự chủ tài chính để làm cơ sở thực hiện việc hỗ trợ theo quy định.

Cũng theo BHXH Việt Nam, đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN phải đảm bảo điều kiện là người lao động tham gia BHTN trên cơ sở hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc đã giao kết với doanh nghiệp. Tại thời điểm ngày 30-9-2021, NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, có tên trong danh sách tham gia BHTN của cơ quan BHXH thì được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với tất cả trường hợp nêu trên chậm nhất đến hết 24 giờ ngày 20-12-2021.

Tính đến hết ngày 17-12-2021, ngành bảo hiểm đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho hơn 12,6 triệu lao động. Qua nắm bắt tình hình chung, người lao động và doanh nghiệp đều rất phấn khởi vì các gói hỗ trợ đến đúng lúc khó khăn, giúp đơn vị có thêm kinh phí duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, người lao động có thêm chi phí trang trải cuộc sống.

“Qua đó, thể hiện rõ tính nhân văn, ưu việt của chính sách BHXH, BHTN, đồng thời củng cố thêm niềm tin của người lao động vào chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước…”- BHXH Việt Nam cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm