Hướng dẫn khởi kiện hành chính theo quy trình một cửa

Theo đó, nếu đương sự có tên, họ khác nhau trên các tài liệu, chứng cứ nộp kèm theo đơn, thì phải nộp chứng cứ chứng minh những tên họ khác nhau được thể hiện đó là của cùng một người.

Các tài liệu nộp kèm theo đơn phải được công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc xuất trình bản chính để cán bộ tòa án đối chiếu.
Những tài liệu chứng cứ không thể cung cấp được thì phải có đơn tường trình lý do không thể cung cấp.

Các văn bản thuộc hồ sơ khởi kiện nếu được thể hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài đều phải được dịch sang ngôn ngữ Việt Nam (do cơ quan, tổ chức có chức năng dịch thuật hợp pháp và phải kèm theo bản gốc).

Các giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp cho đương sự hoặc đơn khởi kiện được lập tại nước ngoài đều phải được hợp pháp hóa lãnh sự để chứng thực chữ ký, con dấu trên các tài liệu đó mới được công nhận giá trị pháp lý tại Việt Nam (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác)./.

Hồ sơ khởi kiện vụ án hành chính bao gồm:

1. Đơn khởi kiện.
2. Tài liệu, chứng cứ chứng minh người đứng tên khởi kiện là người có quyền khởi kiện.
3. Giấy CMND (hộ chiếu), hộ khẩu của người khởi kiện (nếu người khởi kiện là cá nhân).
4. Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức (nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức), giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu người khởi kiện là doanh nghiệp).
5. Tùy thuộc vào từng loại khiếu kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án, người khởi kiện nộp cho tòa án một trong các tài liệu sau đây liên quan đến yêu cầu khởi kiện:
*) Quyết định hành chính do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành, quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể liên quan đến người khởi kiện.
*) Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc chứng cứ chứng minh đã kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà người khởi kiện không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri.
*) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc công chức do người giữ chức vụ từ tổng cục trưởng và tương đương trở xuống ban hành có liên quan đến người khởi kiện.
*) Quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh.
6. Chứng cứ chứng minh thời điểm nhận được hoặc biết được các quyết định thuộc phạm vi khởi kiện vụ án hành chính; hành vi hành chính.
7. Quyết định giải quyết khiếu nại (nếu có).
8. Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của đương sự là có căn cứ và hợp pháp.
Danh sách tài liệu kèm đơn khởi kiện (đánh số thứ tự theo từng tài liệu nộp kèm đơn khởi kiện)
Chú ý:  *) Đối với Những tài liệu chứng cứ không thể cung cấp được thì phải có đơn tường trình lý do không thể cung cấp.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm