Huy động được 7.000 tỉ đồng trái phiếu chính phủ

Theo đó, tổng khối lượng gọi thầu và huy động thành công là 7.000 tỉ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 30 năm.

Cụ thể, lô trái phiếu kỳ hạn năm năm gọi thầu 1.000 tỉ đồng và huy động được 1.000 tỉ đồng, lãi suất trúng thầu 1,64%/năm. Bên cạnh đó, lô trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã gọi thầu 4.000 tỉ đồng và huy động thành công với lãi suất trúng thầu 2,9%/năm.

Ngoài ra, lô trái phiếu kỳ hạn 15 năm gọi thầu 1.500 tỉ đồng và huy động thành công với lãi suất trúng thầu 3,07%/năm. Lô trái phiếu kỳ hạn 30 năm gọi thầu và huy động được 500 tỉ đồng, lãi suất trúng thầu 3,5%/năm.

Theo thống kê từ HNX, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 183.340 tỉ đồng trái phiếu chính phủ thông qua hình thức đấu thầu kể từ đầu năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm