Huy động tổng lực khống chế dịch tả heo châu Phi

Ở nước ta, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục có chiều hướng lây lan nhanh, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi heo, gây tổn thất lớn về kinh tế... Vì vậy, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền từ trung ương đến địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

• Cùng ngày, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa yêu cầu UBND huyện Quảng Xương thực hiện kiểm điểm, phê bình đối với phó chủ tịch UBND huyện này (ông Nguyễn Định Dự) vì đã để dịch tả heo châu Phi lây lan nhanh ở huyện.

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

Bộ Ngoại giao thông tin về khả năng tham gia IPEF của Việt Nam

(PLO)- Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đây mới chỉ là quá trình khởi động cho tiến trình thảo luận của IPEF (Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vì thịnh vượng), việc tham gia phụ thuộc vào kết quả quá trình thảo luận.