UBND TP.HCM có hai ủy viên mới

UBND TP.HCM có hai ủy viên mới

(PLO)- Hai ủy viên UBND TP.HCM mới gồm: Ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM và ông Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.