Năm 2021, lộ trình tổ chức chính quyền đô thị ở TP.HCM ra sao?

Tại hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 33/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết 131/2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM vào chiều 7-4, Giám đốc Sở Nội vụ TP đã trình bày dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM.

chinh-quyen-do-thi

Lãnh đạo các quận, phường tham dự hội nghị, chiều 7-4. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo dự thảo, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 131, trước quý II-2021. 

Trong năm 2021, các sở ngành sẽ rà soát, tham mưu UBND TP.HCM ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết để triển khai các nội dung thực hiện tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết 131 và Nghị định 33. Cùng đó là việc phân cấp, ủy quyền cụ thể cho chính quyền địa phương ở quận, TP Thủ Đức, phường phù hợp với tổ chức chính quyền đô thị và khả năng thực tiễn của từng địa phương; cũng như phương thức kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định trong thực thi chính sách, nhiệm vụ tại các quận, phường.

Cũng trong năm 2021, Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức bộ máy theo quy định của Nghị quyết 131 và Nghị định 33.

Trước quý II-2021, TP.HCM sẽ thực hiện việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức quận, phường theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

TP cũng sẽ rà soát, bố trí đội ngũ công chức quận, phường theo các tiêu chuẩn, chức danh, cơ cấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy chính quyền đô thị theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực chuyên môn cao, kỹ năng thực thi công vụ và đạo đức công vụ.

chinh-quyen-do-thi

TP.HCM sẽ thực hiện sắp xếp cán bộ trước quý II-2021. Trong ảnh, cán bộ UBND quận Bình Tân giải quyết hồ sơ cho dân. Ảnh: LÊ THOA

Trước ngày 1-7, Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy, cơ quan, đơn vị hướng dẫn thực hiện quy trình nhân sự UBND quận, TP Thủ Đức, phường. Xây dựng quy chế làm việc, phối hợp công tác của UBND quận, TP Thủ Đức, phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Cũng trước ngày 1-7, Sở Nội vụ phải phối hợp với UBND quận, TP Thủ Đức hướng dẫn và thực hiện việc chuyển Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường, công chức cấp xã ở phường được bầu hoặc tuyển dụng trước ngày 1-7 thành công chức cấp huyện trở lên.

Trong thời gian này, Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn UBND quận, phường thực hiện việc thanh quyết toán, lập, giao và phân bổ dự toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định 33.

Sở Tư pháp thì hướng dẫn thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của UBND quận, phường… Còn Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ hướng dẫn việc đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách quận, phường theo quy định của Luật Đầu tư công.

Ngoài ra, từ nay đến tháng 6-2021, Sở Nội vụ tham mưu tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, gắn với việc triển khai tổ chức chính quyền đô thị theo Nghị quyết 131.

Tất cả cán bộ phải cùng nỗ lực, tăng tốc!
Tất cả cán bộ phải cùng nỗ lực, tăng tốc!

(PLO)- Khi thực hiện chính quyền đô thị sẽ giảm dần các biện pháp mệnh lệnh hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ.

15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

(PLO)- Trong Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 vừa được Quốc hội thông qua đã đề ra 15 chỉ tiêu, trong đó chỉ tiêu GDP đạt 6,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 4.400 USD…