Thủ tướng: Chính quyền đô thị phải thuận lợi hơn cho dân

Chiều 1-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội (QH) về tổ chức chính quyền đô thị (CQĐT) tại TP.HCM và thí điểm tổ chức mô hình CQĐT và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Công chức phường thuộc biên chế công chức quận

Theo các nghị quyết của QH, TP.HCM và TP Đà Nẵng đều tổ chức chính quyền theo một cấp TP, tức là quận, phường không có HĐND. UBND quận, phường là cơ quan hành chính.

Đối với TP Đà Nẵng, chính quyền địa phương ở phường thuộc quận không còn là một cấp chính quyền, mà chỉ là cơ quan hành chính thuộc UBND quận. Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất như quy định đối với mô hình CQĐT tại TP.HCM, dự thảo nghị định quy định biên chế công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức của UBND quận và do UBND quận quản lý, sử dụng.

Về chế độ, chính sách đối với công chức phường khi thuộc biên chế công chức quận, theo Bộ Nội vụ, khi công chức cấp xã làm việc tại UBND phường được chuyển thành biên chế công chức do UBND quận quản lý và sử dụng thì chế độ, chính sách thực hiện như đối với công chức, không làm phát sinh các chế độ, chính sách mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Quận, phường phải mạnh, kịp lo cho dân

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần có khuôn khổ pháp lý để tổ chức CQĐT tại TP.HCM và TP Đà Nẵng hoạt động sớm. Đây là vấn đề mà hai địa phương rất mong mỏi, nhất là TP.HCM vừa thành lập TP Thủ Đức với quy mô lớn (1,1 triệu dân), chiếm khoảng 11% GDP của cả nước.

Thủ tướng lưu ý một số nguyên tắc. Đó là các tổ chức CQĐT tại TP.HCM và TP Đà Nẵng phải đáp ứng được yêu cầu đặc thù của từng địa phương nhưng cũng phải bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương theo quy định của pháp luật.

“Từ việc thí điểm và áp dụng mô hình mới này, các đồng chí sẽ góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, bảo đảm sự quản lý và chỉ đạo tập trung, thống nhất của UBND, chủ tịch UBND TP, phù hợp với đổi mới việc tổ chức hoạt động của quận, phường theo hướng năng động, linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh” - Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, sự năng động, thuận lợi, linh hoạt rất quan trọng đối với thực hiện các nghị quyết này ở TP Đà Nẵng cũng như TP.HCM khi không có HĐND ở quận, phường. Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện thống nhất chế độ công vụ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước gắn với xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị văn minh, cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.

Cơ quan hành chính quận, phường phải mạnh, là nơi lo cho dân, kể cả giải quyết việc làm và an toàn cho người dân. “Ý rất quan trọng mà chúng ta phải nhấn mạnh là một bộ máy hướng về người dân, nhanh chóng hơn, kịp thời hơn, thuận lợi hơn cho người dân”. Nguyên tắc nào thì cũng phải nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân.

Khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị định

Tại cuộc họp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ cần chỉnh lý các quy định về cơ cấu tổ chức của UBND quận, phường bảo đảm phù hợp với quy định của luật, nghị quyết của QH.

Đối với TP Thủ Đức, Thủ tướng giao UBND TP.HCM chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất mô hình quản lý của TP này.

Về chế độ công chức, Thủ tướng thống nhất quy định công chức làm việc tại UBND phường thuộc biên chế công chức UBND quận.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ, từ các ý kiến tại cuộc họp khẩn trương hoàn thiện các dự thảo nghị định, trình Chính phủ xem xét, ban hành để các TP kịp thời triển khai tổ chức bộ máy theo mô hình mới, phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp trong tháng 5 tới.

 

Biên chế của phường tính toán ra sao?

Tính đến nay, TP.HCM có tổng cộng 249 phường, trong đó có 198 phường loại I, 49 phường loại II và hai phường loại III. TP Đà Nẵng có tổng cộng 45 phường, trong đó có 37 phường loại I, tám phường loại II.

Theo các quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi và Nghị định 34/2019/NĐ-CP thì số lượng biên chế công chức làm việc tại UBND phường (trong đó có chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường) ở TP.HCM trung bình khoảng 15,45 người/phường và TP Đà Nẵng trung bình khoảng 15,2 người/phường.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ cho rằng việc quy định theo hướng số lượng bình quân biên chế mỗi phường là 15 người (có tính đến tinh giản biên chế theo chủ trương của Đảng và Chính phủ) là phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm