Infographic: Các khoản trích đóng từ lương hàng tháng của người lao động

(PLO)-  Hàng tháng, theo quy định thì người sử dụng lao động sẽ trích từ lương người lao động một số khoản như BHXH, BHYT, BHTN…
Infographic: Các khoản trích đóng từ lương hàng tháng của người lao động ảnh 1