Infographic: Những dấu hiệu và cách sơ cứu bệnh đột quỵ

Những dấu hiệu cảnh báo cơn đột quỵ

Infographic: Những dấu hiệu và cách sơ cứu bệnh đột quỵ ảnh 1

Cách sơ cứu người bị đột quỵ

Infographic: Những dấu hiệu và cách sơ cứu bệnh đột quỵ ảnh 2