Từ khóa:

#kết quả bầu cử
Tìm thấy 27 kết quả
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: REUTERS

'Bầu cử ngẫu nhiên': Cơ hội cho ông Trump

(PLO)- Theo Tu chính án thứ 12 Mỹ, trong trường hợp Quốc hội không thể định đoạt được ai là người chiến thắng, Hạ viện có trách nhiệm chọn tổng thống thông qua "bầu cử ngẫu nhiên".