Vĩnh Long công bố danh sách 50 đại biểu HĐND tỉnh

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Danh sách 50 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Cần, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh

2. Ông Huỳnh Văn Chương, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Long

3. Ông Trương Thành Dãnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

4. Ông Nguyễn Văn Diên (Tám Diên), Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít

5. Ông Nguyễn Minh Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long  nhiệm kỳ 2011-2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021

6. Bà Ngô Thị Hồng Gấm, Trưởng ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Bình Minh, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

7. Ông Đỗ Đình Gần, Phó Giám đốc Sở Tư pháp,

8. Ông Nguyễn Minh Hải (Đại Đức Thích Tánh Bình), Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương, Chánh Thư ký kiêm Trưởng Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN huyện Trà Ôn, Trụ trì Chùa Vĩnh Khánh, Chùa Quan Âm, Quản lý cơ sở nuôi trẻ mồ côi Mái ấm Vĩnh Khánh, Mái ấm Quan Âm.

9. Bà Hồ Thị Thu Hằng (Hiền), Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

10. Bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ

11. Ông Lê Thế Hoàng, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện, Trưởng ban Dân vận huyện ủy Vũng Liêm, Đại biểu HĐND Xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, nhiệm kỳ 2016-2021

12. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Tài chính

13. Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021

14. Bà Lê Thị Thúy Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đại biểu HĐND huyện Trà Ôn, nhiệm kỳ 2011 - 2016

15. Bà Nguyễn Thị Trắc Lin, Chủ tịch Hội LHPN huyện Trà Ôn

16. Bà Trần Thanh Thị Thùy Linh, Bí thư thị đoàn Bình Minh, Đại biểu HĐND thị xã Bình Minh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

17. Ông Nguyễn Văn Minh (Hai Lúa), Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Vũng Liêm, Đại biểu HĐND huyện Vũng Liêm nhiệm kỳ 2016-2021

18. Ông Nguyễn Hoàng Minh, Chủ tịch HĐND huyện Trà Ôn, Đại biểu HĐND huyện Trà Ôn nhiệm kỳ 2011-2016; nhiệm kỳ 2016-2021

19. Ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh long nhiệm kỳ 2011 - 2016; nhiệm kỳ 2016 - 2021

20. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011 - 2016; Nhiệm kỳ 2016 - 2021

21. Ông Lê Văn Nghiệp, Quyền Trưởng phòng Dân vận các cơ quan Nhà nước, Tôn giáo - Dân tộc Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND xã An Phước, Khóa VIII, nhiệm kỳ 2000- 2004

22. Ông Hồ Văn Ngoan, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Long Hồ

23. Ông Lữ Quang Ngời, Phó Bi thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

24. Bà Trương Võ Minh Nguyệt, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Mang Thít, Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 - 2021

25.  Ông Nguyễn Văn Nhỏ (Ba Nhỏ), Phó chủ tịch Hội Người Cao tuổi tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004-2011; nhiệm kỳ 2011 - 2016; nhiệm kỳ 2016 - 2021

26. Bà Trương Thanh Nhuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

27. Ông Bùi Văn Nở, Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND huyện Vũng Liêm nhiệm kỳ 2004-2009; Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016-2021

28. Bà Nguyễn Thị Tuyết Oanh, Phó Trưởng ban Văn hóa - xã hội, HĐND tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long Khóa VII, VIII, IX (nhiệm kỳ 2004 - 2011; 2011 - 2016; 2016 - 2021)

29. Ông Nguyễn Đắc Phương, Chánh Văn phòng, HĐND tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

30. Ông Đặng Minh Quân, Trưởng phòng  Quản lý đô thị thành phố Vĩnh Long, Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

31. Ông Trần Hoàng Quân, Đại tá, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu HĐND huyện Bình Tân nhiệm kỳ 2016 – 2021

32. Ông Nguyễn Văn Hồng Quân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ

33. Bà Phan Kim Quyên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long

34. Ông Nguyễn Văn Tập, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Đại biểu HĐND huyện Bình Tân nhiệm kỳ 2016 - 2021

35. Ông Nguyễn Quốc Thái, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND UBND huyện Tam Bình, Đại biểu HĐND Tam Bình Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

36. Ông Lê Chí Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long

37. Ông Lê Phước Thành, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, HĐND Phường 1, Nhiệm kỳ 2016 - 2021; HĐND TPVL, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

38. Ông Nguyễn Thành Thế, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long  nhiệm kỳ 2016 - 2021

39.  Ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Liên Đoàn lao động huyện Long Hồ, HĐND tỉnh Khóa IX

40. Bà Võ Ngọc Thơ, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bình Tân, Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long  (nhiệm kỳ 2016 - 2021)

41. Bà Phạm Thanh Thúy, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành, huyện Bình Tân

42. Ông Lê Văn Tiều, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vĩnh Long, Đại biểu HĐND thành phố Vĩnh Long nhiệm kỳ 2011-2016; 2016-2021

43. Ông Phan Ngọc Tính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long

44.  Ông Nguyễn Bá Tòng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tam Bình, Đại biểu HĐND huyện Tam Bình nhiệm kỳ 1999-2004; 2004-2011; 2011-2016; 2016-2021; Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021;

45. Ông Trần Văn Trạch, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

46. Ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 1999 - 2004; Nhiệm kỳ 2016 - 2021

47. Ông Trần Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long, Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2016 - 2021

48. Ông Trương Văn Tùng, Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

49. Bà Lê Thị Lệ Uyên, Phó Chủ tịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

50. Bà Lê Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũng Liêm, HĐND tỉnh, Nhiệm kỳ 2011 - 2016; Nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Vĩnh Long có tân Bí thư Tỉnh ủy
Vĩnh Long có tân Bí thư Tỉnh ủy

(PLO)- Ông Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long được chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình thi công dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 đoạn Cần Thơ – Cà Mau).

Lan tỏa quyết tâm từ những công trình trọng điểm

(PLO)- Khái niệm “tháng Giêng là tháng ăn chơi” của nhịp sống nông nghiệp đang bị xóa bỏ và những hành động của Thủ tướng đang lan tỏa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mỗi ngày làm việc ra toàn xã hội.