Kết quả cụ thể mức tín nhiệm 30 lãnh đạo chủ chốt TP.HCM

Chiều 5-12, kỳ họp thứ 12 HĐND TP.HCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm những người được HĐND TP bầu.

Kết quả cụ thể mức tín nhiệm 30 lãnh đạo chủ chốt TP.HCM ảnh 1

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu.

Cách bỏ phiếu tại HĐND TP.HCM cũng như ở Quốc hội. Trên phiếu bầu ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được lấy phiếu tín nhiệm với các mức độ: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp".

Dưới đây là danh sách kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TP khóa IX (số phiếu được sắp xếp theo mức: tín nhiệm cao/tín nhiệm/tín nhiệm thấp).

1. Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm: 81/18/2

2. Phó Chủ tịch HĐND Trương Thị Ánh: 86/13/2

3. Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Đức Hải: 53/37/6

4. Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Trương Lâm Danh: 65/32/4

5. Trưởng ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP Thi Thị Tuyết Nhung: 62/36/3

6. Trưởng ban Đô thị HĐND TP Trương Trung Kiên: 62/35/4

7. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: 74/24/3

8. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm: 68/29/4

9. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến: 66/30/5

10. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu: 45/38/18

11. Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng: 44/44/13

12. Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh: 56/41/4

13. Giám đốc Sở GTVT TP Bùi Xuân Cường: 38/48/15

14. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Nguyễn Việt Dũng: 25/61/15

15. Giám đốc Sở Tư pháp TP Huỳnh Văn Hạnh: 46/49/6

16: Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan: 55/40/6

17: Giám đốc Sở Công Thương TP Phạm Thành Kiên: 34/57/10

18: Giám đốc Sở Nội vụ TP Trương Văn Lắm: 57/40/4

19: Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP Nguyễn Thanh Nhã: 39/48/14

20: Giám đốc Công an TP Lê Đông Phong: 73/23/4

21: Giám đốc Sở GD&ĐT TP Lê Hồng Sơn: 52/38/11

22: Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Lê Minh Tấn: 31/56/14

23: Giám đốc Sở Tài chính TP Phan Thị Thắng: 57/38/6

24: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Nguyễn Toàn Thắng: 54/36/11

25: Giám đốc Sở Xây dựng TP Trần Trọng Tuấn: 40/44/17

26: Giám đốc NN&PTNT TP Nguyễn Phước Trung: 32/50/13

27: Chánh Thanh tra TP Nguyễn Long Tuyền: 51/38/12

28: Giám đốc Sở Du lịch TP Bùi Tá Hoàng Vũ: 38/45/18

29: Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Dương Anh Đức: 40/55/6

30: Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huỳnh Thanh Nhân: 43/49/9

Theo kết quả này, bà Trương Thị Ánh (Phó Chủ tịch HĐND TP) được 81% phiếu "tín nhiệm cao" (86 phiếu), tiếp đó là bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhận được hơn 77% (81 phiếu) phiếu tín nhiệm cao. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong được hơn 70% (74 phiếu) phiếu tín nhiệm cao.

Hai lãnh đạo nhận nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” là bà Nguyễn Thị Thu - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM với 18 phiếu và ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Du lịch, cùng được 18 phiếu tín nhiệm thấp.

Trong số 30 lãnh đạo chủ chốt lấy phiếu tín nhiệm, không ai là không nhận được phiếu “tín nhiệm thấp”.

 

Trước đó, các đại biểu HĐND đã chia thành các tổ thảo luận suốt một giờ 30 phút về các vấn đề xoay quanh việc lấy phiếu. Theo Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, các tổ đã thảo luận một cách dân chủ, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao.

"Được đại biểu tín nhiệm là sự ghi nhận, trân trọng nhưng đồng thời không tránh khỏi những trường hợp bị tín nhiệm thấp. Tuy nhiên, việc lấy phiếu tín nhiệm là để cán bộ chủ chốt nhìn lại mình và hoàn thiện hơn" - bà Tâm nói.

Theo nghị quyết của Quốc hội, người giữ chức vụ do HĐND TP bầu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ chín tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của HĐND TP sẽ không lấy phiếu.