Kết thúc hợp đồng khi sinh con có được hưởng chế độ?

Tuy nhiên, chỉ mới làm việc được bốn tháng thì tôi có thai. Trong thời gian mang thai tôi vẫn làm việc tại công ty và có tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đầy đủ. Đầu tháng 6 này đến ngày dự sinh của tôi và cũng là lúc tôi hết hợp đồng một năm làm việc tại công ty. Công ty đã giải quyết cho tôi nghỉ việc theo đúng quy định. Cho tôi hỏi, khi nghỉ việc tôi có được hưởng chế độ thai sản không?

 Bạn đọc Thanh Hoa (Phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM)

BHXH TP.HCM trả lời: Theo quy định tại Luật BHXH về điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con là phải đóng BHXH từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Nếu sau khi nghỉ việc, lao động nữ sinh con mà đủ điều kiện theo quy định trên thì được hưởng chế độ thai sản.

Tham gia BHXH trùng nhau, cách lấy lại ra sao?

Nếu người lao động có thời gian tham gia BHXH trùng tại đơn vị đang công tác và một công ty khác thì phải làm hồ sơ giảm trùng như thế nào và thời hạn giải quyết ra sao?

 Bạn đọc có địa chỉ email phuocan…@yahoo.com

BHXH TP.HCM trả lời: Căn cứ tại điểm e khoản 3.1 Mục 3 Điều 43 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017 của BHXH Việt Nam quy định trường hợp một người có từ hai sổ BHXH trở lên và thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trùng nhau thì cơ quan BHXH thực hiện hoàn trả cho người lao động số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN (bao gồm cả số tiền thuộc trách nhiệm đóng BHXH, BHTN của người sử dụng lao động), không bao gồm tiền lãi.

Dựa theo quy định trên thì cơ quan BHXH sẽ giải quyết việc hoàn trả toàn bộ số tiền đơn vị và người lao động đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất và số tiền đã đóng vào quỹ BHTN. Người lao động nộp hồ sơ theo mẫu PGNHS 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (đối tượng cùng tham gia BHXH; bảo hiểm y tế; BHTN; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày.