Khắc phục các tồn tại trong công tác vận hành xe buýt

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến nhận xét, đánh giá về phát triển hệ thống xe buýt trên địa bàn TP của Ban Đô thị HĐND TP.

Trên cơ sở đó, Sở GTVT cần khẩn trương nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác vận hành và phát triển hệ thống xe buýt. Việc đề xuất giải pháp phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn và sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách trợ giá.

Khắc phục các tồn tại trong công tác vận hành xe buýt ảnh 1
UBND TP.HCM yêu cầu khắc phục các tồn tại trong công tác vận hành xe buýt trên địa bàn TP. Ảnh: LINH PHƯƠNG

Đồng thời, ông Hoan yêu cầu Sở GTVT và Sở Tài chính có sự phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng, thống nhất để hoàn tất thủ tục bố trí kinh phí dự toán trợ giá năm 2020, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, ổn định.

Bên cạnh đó, ông Hoan cũng giao Sở QH-KT phối hợp với Sở GTVT, Sở TN&MT, UBND các quận/huyện rà soát, tham mưu UBND TP các chỉ tiêu về quy hoạch, phân bổ quỹ đất cho bến bãi, trạm dừng, nhà chờ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm.