Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI

Ngày 18-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Đại hội đã triệu tập được 349/350 đại biểu tham gia.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI ảnh 1
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Ảnh: ĐT

Không tự mãn với kết quả đạt được

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Minh Hoan, Thứ Trưởng Bộ NT&PTNT, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết 5 năm qua, Đảng bộ, Chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, giành được những thành quả đáng ghi nhận.

Toàn Đảng bộ đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và sáng tạo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh trong tình hình thế giới và đất nước diễn biến phức tạp, nhiều mặt không thuận lợi, tác động mạnh đến tiến trình phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Chính quyền phát huy vai trò phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực điều hành, quản lý.

Công tác đào tạo nguồn nhân lực, thu hút các nguồn lực từng bước gắn với nhu cầu của xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của Tỉnh. Định hình những động lực tăng trưởng mới, làm cơ sở cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với nhu cầu phát triển mới, chuyển dần từ "tư duy sản xuất nông nghiệp" sang "tư duy kinh tế nông nghiệp", gắn với quan điểm xây dựng nông thôn mới thực chất và bền vững, từng bước chuyển từ nền kinh tế truyền thống đến kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số ở cả ba trụ cột: chính quyền, kinh tế và xã hội.

Kiên trì tạo dựng hình ảnh "Đồng Tháp - Thuần khiết như hồn Sen" lan toả nhiều giá trị, khơi gợi niềm tự hào và trách nhiệm trong mỗi người dân Đất Sen Hồng, đưa hình ảnh đặc trưng, khác biệt vượt ra khỏi địa giới hành chính của địa phương.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI ảnh 2
Thứ Trưởng Bộ NT&PTNT Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp. ảnh: HD

“Không tự mãn với những kết quả đạt được, không tự bằng lòng với chính mình, Đảng bộ Tỉnh luôn trăn trở về câu hỏi "Đồng Tháp đứng ở đâu so với các địa phương khác trong cả nước?". Không chỉ đánh giá mức độ phát triển theo chiều dọc thời gian qua các năm hay các chỉ tiêu đặt ra theo nhiệm kỳ, mà thẳng thắn phân tích tương quan phát triển theo chiều ngang giữa Đồng Tháp với các địa phương có điều kiện, đặc điểm tương đồng trong vùng, khu vực và cả nước” - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhấn mạnh.  

Ông Lê Minh Hoan cho biết Đại hội lần này có nhiệm vụ đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu và hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra những bài học thực tiễn qua thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Tỉnh. Trên cơ sở đó, quyết định phương hướng lãnh đạo phát triển tất cả các lĩnh vực của tỉnh nhà trong 5 năm tới.

Cùng đó là kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa X, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức trong sáng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, có tinh thần đoàn kết, hợp tác, có tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tất cả vì lợi ích chung của nhân dân và quê hương xứ sở, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong những năm tới.

Do đó, ông Hoan đề nghị mỗi đại biểu cần phát huy cao độ trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần dân chủ trên cơ sở nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và tình đồng chí thân ái, đoàn kết, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu để Đại hội diễn ra đúng theo Chương trình đã được quyết nghị.

5.300 tỉ đồng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Theo báo cáo chính trị Đại hội, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp luôn xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; nhận thức, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tiếp tục được đổi mới, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chỉ đạo xử lý hiệu quả những vấn đề bức xúc phát sinh; thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình.

Tỉnh đã triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách về công tác quốc phòng, an ninh địa phương, hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh được tăng cường. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững mạnh cả về tiềm lực lực lượng và thế trận, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân được nâng lên. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội

Về kinh tế xã hội, 5 năm qua, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 14/17 chỉ tiêu, 3 chỉ tiêu chưa đạt. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 6,44%. Ước tính đến cuối năm 2020, giá trị GRDP ước đạt hơn 87.300 tỉ đồng, tăng gấp 1,53 lần so với năm 2015; GRDP bình quân đầu người đạt 54,55 triệu đồng, tăng 1,55 lần so với đầu nhiệm kỳ.

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI ảnh 3
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc. Ảnh: HD

Kinh tế nông nghiệp phát triển nhanh và toàn diện, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 3,57%, sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến theo định hướng Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các ngành hàng chủ lực của Đề án đạt kết quả tích cực. Ngành hàng xoài và hoa kiểng đạt kết quả cao, nâng cao giá trị, ổn định vùng sản xuất và sản xuất hoa kiểng kết hợp với phát triển du lịch đã thúc đẩy phát triển đa dạng các dịch vụ….

Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch mở ra hướng tiếp cận mới cho nông dân, tạo nền tảng cơ bản thích ứng với biến đổi khí hậu. Giá trị chuỗi các ngành hàng chủ lực được nâng cao, các hình thức liên kết, hợp tác sản xuất, tiêu thụ ngày càng lan toả, thu hút gần 50 dự án đầu tư, với hơn 5.300 tỉ đồng đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) luôn đứng ở thứ hạng cao và 12 năm liền nằm trong nhóm dẫn đầu của cả nước, góp phần thu hút 178 dự án đầu tư trên địa bàn. Tổng vốn đăng ký hơn 18.000 tỉ đồng (có 08 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư 1.889 tỉ đồng), nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động là 4.200 doanh nghiệp…