Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX

Sáng 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025, chính thức khai mạc.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội.

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX ảnh 1
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội tới dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tham dự Đại hội có 347 đại biểu đại diện cho gần 99.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Có hai đại biểu chính thức vắng mặt vì lý do sức khỏe, Đại hội đã triệu tập hai đại biểu dự khuyết thay thế, bảo đảm đúng nguyên tắc và Điều lệ Đảng.

Ông Hoàng Trung Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh trình bày báo cáo chính trị tại đại hội, khẳng định: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhờ phát huy cao dân chủ, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX ảnh 2
Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Đ.LAM

Trong nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành 13 nghị quyết, 43 chỉ thị, 159 kết luận trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đạt kết quả khá, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân đạt gần 6%; quy mô nền kinh tế tăng gấp hơn 1,5 lần so với năm 2015.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người tăng từ 44 triệu đồng lên gần 65 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng lên 36 triệu đồng; tổng thu ngân sách đạt 57.700 tỉ đồng; tổng nguồn vốn huy động đạt trên 164.000 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2020 toàn tỉnh Hà Tĩnh có trên 90% số xã và có sáu huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), có 13 xã NTM nâng cao, ba xã NTM kiểu mẫu, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh, TP Hà Tĩnh hoàn thành xây dựng NTM...

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX ảnh 3
Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trự Tỉnh ủy Hà Tĩnh trình bày báo cáo chính trị. Ảnh: Đ.LAM 

Hà Tĩnh cũng xác định Chủ đề của Đại hội lần này là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, ý chí, khát vọng, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Hà Tĩnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX ảnh 4
Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Ảnh: Đ.LAM

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Tĩnh xây dựng 27 chỉ tiêu cụ thể, trọng tâm là: Bình quân hằng năm kết nạp trên 2.500 đảng viên; hằng năm, trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân trên 10%; thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt trên 28.000 tỉ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021- 2025 khoảng 220.000 tỉ đồng.

Hà Tĩnh cũng phấn đấu để thu nhập bình quân đầu người trên 70 triệu đồng/năm; GRDP bình quân đầu người trên 110 triệu đồng; tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm trên 1,5%.

Ba đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020- 2025 của Hà Tĩnh

Thứ nhất, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì sự phát triển của tỉnh.

Thứ hai, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng Khu Kinh tế Vũng Áng trở thành khu kinh tế đa chức năng, trung tâm công nghiệp động lực và logistics; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, trọng tâm là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng đô thị, hạ tầng thông tin, viễn thông, thúc đẩy phát triển kinh tế số.