Khai trương trang thông tin TPHCM trên Cổng TTĐT Chính phủ

Trang Thông tin điện tử TP Hồ Chí Minh do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với Sở TT&TT TP xây dựng, chính thức trở thành chuyên trang của Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) Chính phủ. Người dân có thể truy cập Trang thông tin này qua Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo điện tử Chính phủ và hoặc qua các tên miền: tphcm.chinhphu.vn;tphcm.vn;hochiminhcity.vn.

Khai trương trang thông tin TPHCM trên Cổng TTĐT Chính phủ ảnh 1

Trang Thông tin TPHCM nhằm tuyên truyền các chính sách đối nội, đối ngoại và quảng bá hình ảnh của Thành phố. Đồng thời, phản ánh tình hình triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Chính phủ về chương trình phát triển của TPHCM, nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính thống, công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của các Bộ ngành Trung ương đối với TPHCM, của UBND, Chủ tịch UBND Thành phố nhằm góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận các tầng lớp nhân dân với hoạt động xây dựng phát triển TPHCM.

Việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở thông tin dữ liệu điện tử của Thành phố trên Cổng TTĐT Chính phủ nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND và chính quyền các cấp của Thành phố, đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin của doanh nghiệp.

Đây đồng thời cũng là nội dung trong lộ trình kết nối mạng thông tin hành chính điện tử cũng như hệ thống Cổng TTĐT các cơ quan hành chính Nhà nước, thống nhất xuyên suốt 4 cấp mà Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ mà cụ thể là Cổng TTĐT Chính phủ triển khai thực hiện.

Thay mặt lãnh đạo Văn Phòng Chính phủ, ông Lê Mạnh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng, việc xây dựng Trang Thông tin điện tử TPHCM trên Cổng TTĐT Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng, làm cho thông tin về TPHCM ngày càng phong phú hơn, phản ánh được trực tiếp các hoạt động của chính quyền địa phương, đặc biệt là TPHCM. Trang thông tin này sẽ góp phần đưa các thông tin từ TPHCM một cách sâu sắc và rộng rãi hơn đến các tầng lớp nhân dân.

Ông Lê Mạnh Hà cho biết, trong thời gian tới, không chỉ kết nối về mặt thông tin, Chính phủ giao cho Văn phòng Chính phủ xây dựng và kết nối thông tin chỉ đạo điều hành xuyên suốt 4 cấp, để những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thực hiện một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cảm ơn Lãnh đạo VPCP, Cổng TTĐT Chính phủ đã giúp Thành phố ra mắt Trang TTĐT TPHCM trên Cổng TTĐT Chính phủ.

Ông Tất Thành Cang cho biết: các thông tin từ địa phương vẫn được phản ánh hàng ngày qua mạng internet. Tuy nhiên, khi được đăng tải chính thức trên Cổng TTĐT Chính phủ thì chất lượng thông tin sẽ được đảm bảo, chính thống. Ông Cang mong rằng Trang TTĐT TPHCM sẽ phản ánh một cách nhanh, kịp thời và chính xác, nhất là phản ánh kịp thời chính sách điều hành của Chính phủ tới người dân, về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh chính trị của TP.HCM.