Khẩn trương thẩm định bề dày tường vây metro 1

Cụ thể, Văn phòng UBND TP.HCM vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Hoan về tuyến metro số 1 và số 2. 

Theo đó, ông Hoan giao Sở GTVT TP khẩn trương hoàn tất thẩm định đề cương và dự toán tư vấn kiểm định chất lượng công trình hạng mục tường vây đã điều chỉnh bề dày từ 2 m xuống 1,5 m thuộc gói thầu CPla, báo cáo UBND TP.HCM kết quả thẩm định.

Vào cuối năm 2018, tường vây (đoạn từ nhà ga Bến Thành đến Nhà hát TP) bị phát hiện có thay đổi so với thiết kế ban đầu, từ độ dày 2 m chỉ còn 1,5 m. Sự việc này cũng đã được báo cáo lên UBND TP.HCM. 

Sở GTVT cũng được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu giải quyết kiến nghị của Ban quản lý đường sắt đô thị về tổ chức lập, thẩm tra quy trình định mức kinh tế kỹ thuật đơn giá công tác quản lý vận hành khai thác, bảo trì của tuyến metro theo quy định. Sở báo cáo về TP trước ngày 31-5.

TP giao Hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật thẩm định dự toán chi phí phát sinh do thay đổi nội ngoại thất đoàn tàu theo kiến nghị của Ban quản lý đường sắt đô thị. Công tác thẩm định hoàn tất, báo cáo TP trước ngày 31-5.

Với dự án metro số 2, tuyến Bến Thành - Tham Lương, TP giao Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với UBND quận 3 và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu UBND TP giải quyết khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận 3.

Các sở, ngành sớm có ý kiến về việc hủy một phần khoản vay 2 của Ngân hàng ADB theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư để sở tổng hợp, trình UBND TP.