Khánh thành khu lưu niệm GS-Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá GS-Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là nhà khoa học lớn, người con ưu tú của Vĩnh Long với cuộc đời gắn bó với cách mạng, với nhân dân. Ông cũng là người có nhiều đóng góp trong chế tạo vũ khí góp phần trong thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ, đồng thời là người đặt nền móng khoa học Việt Nam phát triển...

GS-Viện sĩ Trần Đại Nghĩa có những công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng như súng không giật trong kháng chiến chống Pháp, thiết bị rà phá thủy lôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ...

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm