Khánh thành khu lưu niệm GS-Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá GS-Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là nhà khoa học lớn, người con ưu tú của Vĩnh Long với cuộc đời gắn bó với cách mạng, với nhân dân. Ông cũng là người có nhiều đóng góp trong chế tạo vũ khí góp phần trong thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ, đồng thời là người đặt nền móng khoa học Việt Nam phát triển...

GS-Viện sĩ Trần Đại Nghĩa có những công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng như súng không giật trong kháng chiến chống Pháp, thiết bị rà phá thủy lôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ...

GIA TUỆ

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

Bảng chu kỳ kiểm định các loại xe ô tô từ 22-3-2023

(PLO)- Theo Thông tư 02/2023 của Bộ GTVT có hiệu lực từ 0g ngày 22-3, chu kỳ kiểm định xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải (xe cá nhân, xe gia đình) có chu kỳ đầu tiên tăng từ 30 tháng lên 36 tháng như bảng dưới đây.