Khi nào bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe?

Căn cứ tại Điều 19 Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe bộ trưởng Bộ Công an, có quy định các trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe như sau:
Trường hợp phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe
- Xe hỏng không sử dụng được hoặc xe bị phá hủy do nguyên nhân khách quan.

Xe hết hạn lưu hành buộc phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.

- Xe tháo máy, khung để thay thế cho xe khác.
- Xe tạm nhập của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tái xuất hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam.
- Xe được miễn thuế nhập khẩu, nay chuyển nhượng sang mục đích khác.
- Xe đăng ký tại các khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ khi tái xuất hoặc chuyển nhượng vào Việt Nam.
- Xe bị mất cắp, chiếm đoạt không tìm được, chủ xe đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe.
- Xe hết niên hạn sử dụng; xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật; xe có kết luận của cơ quan có thẩm quyền bị cắt hàn cả số máy và số khung hoặc chỉ cắt hàn số máy hoặc số khung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm