Khi nào được xem bằng chứng về lỗi vi phạm giao thông?

Câu hỏi: Khi bị phạt vi phạm giao thông, những lỗi cơ bản nào người vi phạm được quyền xem hình ảnh vi phạm, những lỗi nào phải lập biên bản, lỗi nào thì phải ra quyết định xử phạt (QĐXP) tại chỗ?

Theo luật sư Khưu Thanh Tâm (Công ty Luật TNHH Giải Pháp Việt): Đối với người điều khiển phương tiện giao thông, khi được CSGT yêu cầu dừng xe và xử phạt vi phạm hành chính, người điều khiển phương tiện có quyền yêu cầu người có thẩm quyền xử phạt cung cấp các bằng chứng chứng minh lỗi vi phạm.

Luật sư Tâm cho biết, căn cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 3 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, các bằng chứng chứng minh theo điều khoản này có thể là hình ảnh, video… Ngoài ra Thông tư 01/2016/TT-BCA cũng có quy định, trường hợp người vi phạm yêu cầu được xem hình ảnh, kết quả ghi thu về hành vi vi phạm thì CSGT phải cho xem ngay nếu đã có hình ảnh, kết quả ghi hình. Nếu chưa có ngay hình ảnh, kết quả ghi hình thì hướng dẫn người vi phạm xem hình ảnh, kết quả ghi thu khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở (khoản 2 Điều 14).

Nếu CSGT không chứng minh được lỗi vi phạm thì không có quyền xử phạt lỗi vi phạm đó. Nếu không chứng minh được lỗi vi phạm của người tham gia giao thông mà cố tình xử phạt, người tham gia giao thông có quyền khiếu nại.

Xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản được áp dụng trong trường hợp xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 250.000 đồng đối với cá nhân, 500.000 đồng đối với tổ chức và người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại chỗ. Những lỗi vi phạm mà mức phạt vượt quá quy định trên thì người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản. Căn cứ theo Điều 56 và khoản 1 Điều 57 luật xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra luật sư Tâm cho biết thêm, trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện nhờ sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì phải lập biên bản.

Theo đó, CSGT phải giao cho người vi phạm quyết định xử phạt vi phạm hành chính và biên lai thu tiền. Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định.