Khoán văn phòng phẩm cho từng CBVC

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát lại các quy định về tiêu chuẩn, định mức đối tượng được trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng, điện thoại di động và mức thanh toán cước phí trên tinh thần tiết giảm tối đa. Nghiêm cấm cán bộ sử dụng điện thoại công sở vào việc riêng; thực hiện khoán kinh phí văn phòng phẩm cho từng cán bộ, công chức.

Ngoài ra, khi tổ chức đoàn công tác đi nước ngoài, phải xác định nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên, triệt để ngăn chặn việc kết hợp đi công tác với tham quan, du lịch. Cá nhân, tập thể gây lãng phí sẽ bị xử lý nghiêm và bộ sẽ thực hiện thu hồi hoàn trả ngân sách các chi phí.

Đ.LIÊN

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.