Khối ngành xây dựng hút thí sinh

Tỷ lệ này ở các ngành còn lại như sau: kinh tế vận tải 1/7,7 (180/1.390); khai thác vận tải 1/6 (80/476); khoa học hàng hải (chuyên ngành điều khiển tàu biển) 1/3,2 (160/517); khoa học hàng hải (chuyên ngành vận hành khai thác máy tàu thủy) 1/2,2 (110/242); kỹ thuật điện, điện tử 1/4,8 (125/596); kỹ thuật điện tử, truyền thông 1/4 (80/319); kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 1/5,8 (60/348); kỹ thuật tàu thủy 1/1,6 (225/369); kỹ thuật cơ khí 1/7,9 (230/1.811); công nghệ thông tin 1/8,7 (70/608); truyền thông và mạng máy tính 1/1,5 (70/108).

Theo Hà Ánh ( TN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm