Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trục lợi hơn 8,3 tỉ đồng tiền thuế

Theo hồ sơ, từ năm 2014 đến đầu năm 2015, Quốc và Chung mở 104 tờ khai hải quan khống tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) trị giá hàng hóa xuất khẩu hơn 108 tỉ đồng, mở 10 tờ khai hàng hóa xuất khẩu khác tại cửa khẩu Cha Lo (tỉnh Quảng Bình) có tổng giá trị hàng hóa 150 tỉ đồng. Chung và Quốc đi mua hóa đơn đầu vào của 11 doanh nghiệp ở Hà Tĩnh, Nghệ An, TP.HCM với tổng số 218 hóa đơn GTGT, giá trị hàng hóa hơn 133 tỉ đồng.

Mua được hóa đơn, Chung trực tiếp chỉ đạo công ty tạo dựng ba bộ hồ sơ xin hoàn thuế GTGT số tiền hơn 8,3 tỉ đồng để chiếm đoạt.