Không có quy định in số CMND lên căn cước

Vừa qua, cử tri tỉnh Tây Ninh đã gửi kiến nghị tới Bộ Công an, liên quan đến mẫu căn cước công dân (CCCD).

Cử tri cho rằng hiện nay khi làm CCCD thay cho CMND thì ngoài việc được cấp CCCD, cơ quan công an cấp thêm cho người dân một giấy xác nhận số CMND cũ (bằng giấy A4) nhằm giúp người dân tiếp tục thực hiện các giao dịch ngân hàng (vì có trường hợp người dân sử dụng số CMND cũ để giao dịch).

Thực tế cho thấy việc này gây khó khăn cho người dân trong việc bảo quản giấy xác nhận. Trên cơ sở đó, cử tri kiến nghị Bộ Công an nên in vào CCCD một dòng về số CMND cũ, sẽ thuận lợi hơn.

Trả lời về vấn đề này, Bộ Công an cho biết đã ban hành Thông tư số 61/2015 quy định về mẫu CCCD. Thông tư cụ thể hóa các quy định về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách và chất liệu CCCD. Việc không có dòng số CMND cũ trên CCCD là đúng quy định tại Điều 18 Luật CCCD.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc thực hiện các giao dịch với các cơ quan, tổ chức, cá nhân mà trước dây đã sử dụng số CMND cũ, Bộ Công an có quy định việc cấp giấy xác nhận số CMND khi công dân chuyển dùng từ CMND sang CCCD.

Giấy xác nhận số CMND chỉ mang tính chất tạm thời, xác nhận số CMND cũ với số CCCD là của cùng một người nhằm phục vụ công dân trong lần đầu giao dịch với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan. Khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã ghi nhận sự thay đổi số CMND của công dân và lưu vào hệ thống thì giấy xác nhận số CMND không cần thiết nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm