Không công khai nơi ở, cơ quan của người vi phạm giao thông

Các ý kiến này đề nghị Bộ có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc cơ quan công an có được thông báo các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ về nơi cư trú, nơi công tác hay không.

Trả lời về vấn đề trên, Bộ cho biết hiện nay Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 không quy định việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông phải được công bố, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Vì vậy, Bộ khẳng định việc hướng dẫn nội dung nêu trên trong văn bản dưới luật là trái với quy định của Hiến pháp 2013.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm