Không để luật ‘đẻ’ thêm bộ máy

Dự thảo luật này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thành lập, phát triển, quản lý và hoạt động của ba đặc khu là Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang).

Về dự thảo luật này, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chính sách phải thông thoáng hơn, ưu đãi hơn, vượt trội hơn. Nếu không thông thoáng, vượt trội, khác biệt, ưu thế hơn thì không có tác dụng.

Ngoài ra, phiên họp còn thảo luận về Luật Cạnh tranh (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường; tờ trình về đề nghị xây dựng dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)… Với dự thảo Luật Cạnh tranh, Thủ tướng cho rằng Bộ Công Thương cần rà soát kỹ thêm về các hành vi cạnh tranh không lành mạnh để không chồng chéo với các luật khác. Về mô hình và địa vị pháp lý của cơ quan cạnh tranh, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần về tinh giản bộ máy theo Nghị quyết 39 của trung ương và nêu rõ việc không thành lập tổ chức bộ máy mới, không đưa quy định về tổ chức bộ máy vào luật để “đẻ” thêm bộ máy...