Ông Phong không phạm luật

Ông Phong không phạm luật

(PL)- Trong cuộc sống, hầu hết người bị hại đều tố cáo tội phạm khi bị xâm phạm dù đó là phạm tội quả tang hay không.