Không xây dựng cụm chung cư Ngô Gia Tự theo hình thức PPP

Theo đó, sau khi nghe Sở KH&ĐT cùng các sở, ngành báo cáo tại cuộc họp về dự án này mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đã có kết luận và chỉ đạo hai vấn đề.

Thứ nhất, việc đầu tư xây dựng mới cụm chung cư Ngô Gia Tự nhằm chỉnh trang đô thị và ổn định cuộc sống cho người dân có điều kiện sống tốt hơn là cần thiết. Tuy nhiên, do các quy định liên quan đến đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BT) và điều kiện triển khai dự án đã có nhiều thay đổi nên việc đầu tư xây mới cụm chung cư này theo hình thức PPP không còn phù hợp.

Thứ hai, giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND quận 10 và các sở, ngành liên quan xem xét, tham mưu đề xuất phương thức đầu tư phù hợp để chỉnh trang khu chung cư Ngô Gia Tự, đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, nhà đầu tư và nâng cao điều kiện sống của người dân trong khu vực.

Các bên liên quan được yêu cầu trình kế hoạch công việc cụ thể đến Thường trực UBND TP xem xét, quyết định trước ngày 31-1-2020.