Kiểm điểm một phó chủ tịch huyện để xảy ra phá rừng

Trước đó, kết quả giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho thấy ông Tân với trách nhiệm là phó chủ tịch UBND huyện, được phân công phụ trách lĩnh vực lâm nghiệp nhưng ông Tân đã thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, xử lý, để xảy ra tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn. Ông Tân còn ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định cho hai người, gây dư luận không tốt.

Ngoài yêu cầu kiểm điểm đối với ông Tân, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phù Mỹ tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện tham mưu UBND huyện, phối hợp với cơ quan CSĐT sớm kết luận việc ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định để xử lý.