Kiểm lâm Quảng Bình thiếu gần 200 biên chế

Theo ông Thanh, biên chế của lực lượng kiểm lâm được quy định theo NĐ 119/CP của Chính phủ. Theo đó, cứ 1.000 ha rừng tự nhiên thì được một biên chế kiểm lâm và 500 ha rừng đặc dụng, khu bảo tồn có một biên chế. Hiện tại, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình (không tính lực lượng kiểm lâm của hạt kiểm lâm trực thuộc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng) mới có 146 công, viên chức; theo quy định thì còn thiếu gần 200 biên chế.

Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã đề nghị tăng thêm 193 biên chế cho lực lượng kiểm lâm nhằm làm tốt công tác quản lý và bảo vệ gần 550.000 ha rừng tự nhiên. “Tuy nhiên, đề nghị gửi cho các cấp từ tỉnh đến trung ương đã lâu nhưng chưa có kết quả” - ông Thanh nói.

P.NHA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm