Kiểm soát thông tin trên mạng để không bị lợi dụng

“Đề nghị thêm nội dung cấm bôi nhọ lãnh tụ vào luật” - ông Trần Quốc Tú, Phó phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp TP.HCM, đề nghị như thế tại hội thảo góp ý dự án Luật An ninh mạng. Hội thảo do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức sáng 20-9.

Ông Tú đề nghị tại khoản 2 Điều 8 của dự thảo luật về các hành vi bị nghiêm cấm cần phải bổ sung thêm cụm từ “xúc phạm, bôi nhọ lãnh tụ”.

Theo ông Tú, hiện nay trên không gian mạng, các phần tử phản động chống phá đang ra sức xuyên tạc, bôi nhọ, xét lại các lãnh tụ cách mạng Việt Nam, đồng thời tung hê, ca ngợi các nhân vật làm tay sai, cộng tác với đế quốc, thực dân trước đây. “Mục đích của họ là hạ bệ thần tượng, gây hoang mang, hoài nghi và bất mãn trong quần chúng để chống phá Đảng và Nhà nước. Do đó việc bôi nhọ lãnh tụ là hành vi nguy hiểm, trực tiếp ảnh hưởng đến chế độ, an ninh quốc gia” - ông Tú nói.

Về việc ngăn chặn, xử lý thông tin có nội dung chống Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân trên không gian mạng, ông Trần Quốc Tú góp ý bỏ nội dung “nghiêm cấm báo chí đăng lại thông tin chưa được kiểm chứng từ Internet” tại điểm c khoản 2 Điều 57 của dự thảo luật. Theo ông, quy định này chưa tương thích với Luật Báo chí (Luật Báo chí không quy định về hành vi này), vi phạm quyền tự do báo chí, quyền tự chịu trách nhiệm về thông tin của nhà báo. “Trường hợp đăng làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia thì đã có chế tài, xử lý việc đăng thông tin bôi nhọ, vu khống… Còn việc này là quyền của báo chí. Nếu luật can thiệp vào sẽ không đồng bộ. Bản thân báo chí khi đăng cũng tự kiểm chứng rồi” - ông Tú lý giải.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu nhất trí việc ra đời Luật An ninh mạng là cần thiết bởi hiện nay thông tin trên mạng tác động đến tình hình chính trị, xã hội, kinh tế và cần phải kiểm soát chặt để không bị lợi dụng, ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Thế Lâm, Phó phòng Pháp chế Công an TP.HCM, cho rằng bên cạnh những mặt tích cực thì không gian mạng cũng là môi trường dễ bị kẻ xấu sử dụng thực hiện các hành vi phá hoại. Việc xử lý vi phạm an ninh mạng cũng gặp khó khăn khi có trường hợp xác định vi phạm nhưng khi kiểm tra thì máy chủ đặt ở nước ngoài.