Kiến nghị hạn chế tốc độ trên quốc lộ 1A đoạn qua Quảng Nam

Đồng thời chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam và nhà đầu tư mở rộng quốc lộ 1A thực hiện việc cắm biển hạn chế tốc độ một số đoạn trên địa bàn tỉnh. Theo UBND tỉnh Quảng Nam, việc làm này nhằm góp phần kiềm chế TNGT trên tuyến quốc lộ 1A đang triển khai thi công.

Được biết tỉnh Quảng Nam hiện đang triển khai thi công hai dự án mở rộng quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh nên phần đường dành cho các phương tiện lưu thông bị thu hẹp. Vì vậy TNGT trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh thời gian vừa qua tăng cao bất thường. Trong ba tháng đầu năm 2014, TNGT tại tỉnh này tăng so với cùng kỳ năm 2013 ở cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Riêng số vụ TNGT xảy ra trên quốc lộ 1A đã chiếm trên 50% tổng số vụ xảy ra trong toàn tỉnh.

 LÊ PHI