Kiến nghị xây trung tâm kiểm soát không lưu mới

Theo VATM, hiện nay lưu lượng hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay Hà Nội (FIR HAN) và TP.HCM (FIR HCM) có tốc độ tăng trưởng nhanh vượt dự báo. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, dự kiến năm 2020 sản lượng điều hành bay khoảng 1 triệu lần chuyến và năm 2030 sẽ vượt 1,8 triệu lần chuyến, gần gấp đôi con số dự báo năm 2009.

Ngoài ra, nhu cầu về ứng dụng các công nghệ mới, yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn trong bối cảnh tình hình mới đòi hỏi phải có nâng cấp để đáp ứng. Dự kiến nguồn vốn đầu tư khoảng 1.407 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và vốn vay thương mại.